They Asked Strangers To Stare At Each Other For 4 Minutes. By The End, I Was Crying.

They Asked Strangers To Stare At Each Other For 4 Minutes. By The End, I Was Crying.

How often do you make eye contact with complete strangers…or even your good friends?

If you’re like me, the answer is surprisingly not too frequently. For some, looking into a person’s eyes feels uncomfortable, awkward even. But Arthur Aron, a well-know social psychologist, claims that just four minutes of sustained eye contact brings people together more than any other type of interaction.

In an effort to test this theory out, Amnesty Poland brought a bunch of complete strangers together.

It wasn’t until the end that they found out just who the other person was.

According to Eurostat, more than 1.3 million refugees entered Europe last year. More flow across the borders today. No matter what you think the U.S. or Europe should be doing about the influx of people in need of help and asylum, it’s important to remember one thing…

Above all, stripped of all borders, languages, and beliefs, they are people just like you and me.

Read more: http://www.viralnova.com/refugee-staring/

Look Beyond Borders - 4 minutes experiment

When talking about the problem of refugees, we use dehumanised language, which reduces human tragedy to numbers and statistics. But this suffering concerns real people, who – just like us - have families, loved ones, friends; their own stories, dreams, goals... Only when you sit down opposite a specific person and look into their eyes, you no longer see an anonymous refugee, one of the migrants, and notice the human before you, just like yourself – loving, suffering, dreaming...
20 years ago, psychologist Arthur Aron discovered that 4 minutes of looking into each other's eyes can bring people closer. Using this discovery, we decided to carry out a simple experiment, during which refugees and Europeans sat opposite each other and looked into each other's eyes. Clearly, it is most important to give each other time to better understand and get to know each other.
The experiment was conducted in Berlin: the city, which - first of all - is a symbol of overcoming the divisions, and secondly, seems to be the centre of the contemporary Europe. We wanted the movie created on the basis of the experiment to be as symbolic as possible – and to touch upon the general divisions between people.
The experiment participants were ordinary people. The situations were not staged; we wanted to get natural, spontaneous reactions. The people sitting opposite each other had not known each other before and saw each other for the first time during the experiment. What is important, the refugees mostly came from Syria and had not been living in Europe for longer than a year.


Mówiąc o problemie uchodźców używa się odhumanizowanego języka, który ludzką tragedię sprowadza do liczb i statystyki. A przecież cierpią konkretni ludzie, którzy – tak jak my - mają rodziny, bliskich, przyjaciół; swoje historie, marzenia, cele… Dopiero kiedy siadasz naprzeciwko konkretnej osoby i spoglądasz jej w oczy, to przestajesz widzieć w niej anonimowego uchodźcę, jednego z migrantów, a zauważasz w nim człowieka, takiego, jakim sam jesteś – kochającego, cierpiącego, marzącego…
20 lat temu, psycholog Arthur Aron odkrył, że 4 minuty patrzenia sobie w oczy potrafi zbliżyć do siebie ludzi. Wykorzystując to odkrycie, postanowiliśmy przeprowadzić prosty ekperyment, podczas którego uchodźcy oraz Europejczycy usiedli naprzeciw siebie i spojrzeli sobie w oczy. Najważniejsze bowiem jest danie sobie czasu, żeby się lepiej zrozumieć i poznać.
Eksperyment przeprowadziliśmy w Berlinie, mieście które - po pierwsze - jest symbolem przezwyciężenia podziałów, a po drugie wydaje się być centrum współczesnej Europy. Zależało nam na tym, by powstały na bazie eksperymentu film był jak najbardziej symboliczny w swoim wyrazie – i dotykał podziałów między ludźmi w ogóle.
Uczestnikami eksperymentu byli zwykli ludzie. Sytuacje nie były reżyserowane, zależało nam na naturalnych, spontanicznych reakcjach. Siedzące naprzeciwko siebie osoby nie znały się wcześniej i podczas eksperymentu zobaczyły po raz pierwszy. Co istotne uchodźcy pochodzili głównie z Syrii i nie mieszkali w Europie dłużej niż rok.

CREDITS:
Director: Bartosz Dombrowski (Papaya Films)
Agency: DDB&tribal Warsaw
DOP: Kuba Kijowski
Editing: Katarzyna Orzechowska | Mateusz Romaszkan
Music: Atanas Valkov
Sound Design: Błażej Kafarski
Producer: Siasia Seyfried
Production dept. Kasia Wac
Production Manager: Ania Stylińska
Casting | refugees: Ania Alboth
Camera Operator: Patricia Lewandowska
Camera Operator: Magda Górfińska
Camera Operator: Casey Cambell
1st Camera Assistant & Focus Puller: Nick Dietz
Assistant & Focus Puller: Katharina Hauke | Yuri Salvador
Gaffer: Konrad Pruski
Digitalization: Haman Wawrzyniec
DIT Martin Hecht
Sound Engineer: Konrad Serowiecki
Post Production: Rio de post - Sylwia Skrzypek


Cinegate Berlin (Sebastian Enke | Gösta Hess | Florian Wimmer | Daniel Sippel | Andi and Stefan)
Ewerk | Elaine Mathe
Rio de Post
Glośno
Dreamsound
Papaya Films | Kacper Sawicki
Cut Cut | Maciej Kozłowski | Paweł Szczypek | Robert Cacaj
Central Park Berlin | Sascha Wolfram & Roland Patzelt


All participants
All translators
Isabella Sobieski
Frank Hellwig
Nicole Czop

They Asked Strangers To Stare At Each Other For 4 Minutes. By The End, I Was Crying.
They Asked Strangers To Stare At Each Other For 4 Minutes. By The End, I Was Crying.
They Asked Strangers To Stare At Each Other For 4 Minutes. By The End, I Was Crying.
They Asked Strangers To Stare At Each Other For 4 Minutes. By The End, I Was Crying.
They Asked Strangers To Stare At Each Other For 4 Minutes. By The End, I Was Crying.

They Asked Strangers To Stare At Each Other For 4 Minutes. By The End, I Was Crying.

They Asked Strangers To Stare At Each Other For 4 Minutes. By The End, I Was Crying.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.